Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) startuje nový pilotní projekt zaměřený na sebevzdělávání a profesní i osobnostní rozvoj žen především ve věkové skupině nad 50 let, ale i pro mladší zájemkyně. Projekt s názvem Ženy 50 +- bude probíhat formou seminářů, webinářů i osobních setkání. Série akcí určených pro členky i veřejnost startuje prvním pilotním webinářem 29. května.

„Ve věkové skupině 50 plus i minus dochází u žen k restartu profesní kariéry, změnám zdravotního stavu s dopady na profesní výkon a na skloubení rodinného a pracovního života. Chceme u účastnic podpořit rozvoj nových znalostí a schopností s důrazem na digitální gramotnost,“ vysvětluje manažerka projektu Lucie Pilipová Gaffi, předsedkyně regionálního klubu ČMAPM v Praze a realitní konzultantka.

„Klíčové bude posílit schopnost zvládnutí profesních nabídek na trhu práce a v podnikání v souladu s osobním rozvojem, zdravotní kondicí a rodinným životem,“ pokračovala.

Semináře budou podle Pilipové Gaffi v průběhu roku organizovány v tematických celcích zaměřených na profesní restart, rodinné podnikání, osobnostní rozvoj a posilování zdraví i osobní harmonie.

Pilotní webinář projektu pořádaný Regionálním klubem ČMAPM Praha proběhne v pátek 29. 5. od 9.00 do 11.00 hodin na téma „Jak na stres – zvládnu ho sama, nebo vyhledám psychoterapeuta?“.

Webinář povedou lektorka a koučka v oblasti komunikace, prezentace a mediálního vystupování Marie Petrovová a psychoterapeutka Kateřina Lojdová. Webinář bude moderovat Lucie Pilipová Gaffi.

Do projektu se během roku mohou zájemkyně zapojit ať už účastí na celém bloku nebo na jednotlivých akcích.

Vedle projektu zaměřeného na rozvoj žen kolem 50 let se asociace věnuje i posilování mezigeneračních vztahů, rozvoji rodinného podnikání a dalším aktivitám. V projektu Next Generation se ČMAPM zaměřuje na nejmladší generaci – děti a mládež.

„Next Generation je o společně tráveném čase a škole hrou, při které chceme našim dětem ukazovat to, co jim škola nedá: naše nejlepší zkušenosti, poznatky, best practices, zkrátka to, co nás naučil život. Chceme, aby se naučily budovat vztahy a vzájemně si pomáhat. Vždyť jednou některé z našich dětí převezmou naše firmy a nenásilně je k tomu můžeme vést už od dětství,“ popsala prezidentka asociace Kateřina Haring.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek byla založena v roce 1995. Sdružuje přes 110 členek, majitelek a manažerek menších a středních podniků, podnikajících napříč různými obory. (pel)