Novela občanského zákoníku omezí předkupní právo, schválili poslanci.

Sněmovna podpořila změnu občanského zákoníku, která omezí předkupní právo mimo jiné v případě spoluvlastníků nemovitostí. Zrušeno bude i předkupní právo sousedů na parkovací stání, které komplikovalo prodeje bytů. 

Úprava podpořená poslanci prakticky znamená opětovné zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům.

Do jeho pozdějšího obnovení v roce 2018 se omezilo jen na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.

Právo bude podle novely i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku spoluvlastnictví. Časové omezení nebude platit ve vztahu k zemědělskému závodu.

Vládní předloha jednoznačně stanoví, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo s užíváním bytu.

Upravuje nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti.

Přijatá změna občanského zákoníku také zakotvuje povinnost vlastníka bytu předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě.

Vlastník bytové jednotky je podle novely nově povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu. Povinnost se bude vztahovat i na úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení.

Zákon nyní ještě musí posoudit Senát a poté i prezident. (pel)