Přestože Kovosvit MAS dokázal sérií opatření zajistit provoz i po nástupu pandemie koronaviru, rozhodl se management této strojírenské firmy od pondělí omezit výrobu. Důvodem je kromě snahy zabezpečit zdraví svých zaměstnanců také prudké ochlazení poptávky, jež souvisí s obrovským propadem průmyslové výroby v této situaci.  Nově přijatá opatření jsou takového charakteru, aby umožnila opětovné rychlé rozjetí výroby.

Kovosvit MAS Machine Tools se v této chvíli ve výrobě soustředí pouze na dokončení nasmlouvané a kontrahované produkce, slévárna Kovosvit MAS Foundry zatím funguje bez omezení.

„Tradiční trhy jako jsou Německo, Rakousko, Francie a nejohroženější Itálie prakticky stojí. Výrazně proto klesají kontraktace nových zakázek do zahraničí. V posledním týdnu začal klesat i tuzemský obchod, většinu naplánovaných schůzek zákazníci ruší a mnozí i zcela uzavírají svoje provozy,“ popsal současnou situaci Daniel Kurucz, předseda představenstva Kovostvitu MAS.

„Někteří zákazníci v nejvíce postižených evropských zemích považují až za neetické, když bychom se jim snažili prodat naše výrobky v době, kdy řeší existenční starosti a uzavírají svoje firmy.“

Proto v současné době Kovosvit MAS postupně zavírá jednotlivé provozy tak, jak po sobě následují v procesu výroby. V tomto modu je plánuje firma zase postupně startovat, aby bylo možné proces výroby plynule znovu rozběhnut.

Postupné zastavování a rozjezd umožní Kovosvitu dokončení nasmlouvaných zakázek v termínu jejich plnění dle smluv. Současná opatření byla přijata zatím na týden, s možností jejich prodloužení.

„V současné době je doma na 60 procentech mzdy 156 zaměstnanců napříč společností MAS Machine Tools. Jde o ty pracovníky, které nutně nepotřebujeme u strojů pod zakázkou, kde proběhne fakturace v březnu a v dubnu. U zaměstnanců, kde je možný home office, v tomto režimu pokračujeme,“ řekl Pavel Kovář, generální ředitel Kovosvitu MAS.

„To se týká především obchodníků a pracovníků konstrukce. Oddělení servisu a kooperace jedou naplno, stejně jako slévárna. Je dohoda s majitelem, že tato opatření potrvají zatím týden s tím, že mohou být prodloužena,“ dodal Kovář.

Kovosvit MAS, tradiční výrobce obráběcích strojů ze Sezimova Ústí, patří s téměř pěti sty zaměstnanci k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na Táborsku. V roce 2019 dosáhl v roce 2019 dle předběžných výsledků tržeb ve výši 1,19 miliardy korun, ukazatel EBITDA, tedy zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením, činil 64,5 milionů korun. (pel)