Evropský parlament bude schvalovat uzákonění úředně nařízeného Evropského dne optimismu na 27. květen.

Evropský parlament chce v celé EU uzákonit „Evropský den optimismu“. Podle skupiny předkladatelů návrhu má být cílem takového úředně nařízeného „Dne optimismu“ vytváření příznivějšího společenského klimatu, zdravějších životních podmínek a celkové prosperity a pohody. Evropským dnem optimismu má být dle návrhu vyhlášen 27. květen.

Návrh na uzákonění „Evropského dne optimismu“ předložila průřezová skupina europoslanců (viz příloha níže). Není mezi nimi žádný europoslanec z České republiky.

Europoslanci pro svůj návrh argumentují tím, že „optimismus je měřitelnou ekonomickou kategorií, která má přímý dopad na obecnou hospodářskou činnost“.

Uvádějí také, že podle Světové zdravotnické organizace (WHO) deprese a úzkostné poruchy stojí celosvětové hospodářství každý rok jednu miliardu amerických dolarů.

Mezi předkladateli je například europoslankyně Ruža Tomašić z frakce Evropských konzervativců a reformistů, do které patří i tuzemská ODS.

Andris Ameriks patří do Progresivní aliance socialistů a demokratů. Romana Tomc je zase z klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), apod.

Na snaze o uzákonění Dne optimismu formálně neparticipuje žádný z členů frakce Obnova Evropy, do které patří i europoslanci zvolení za Babišovo hnutí ANO. (sfr)


DOKUMENT:

NÁVRH USNESENÍ

předložený v souladu s článkem 143 jednacího řádu

o Evropském dni optimismu

Předkladatelé:

Ruža Tomašić, Andris Ameriks, Romana Tomc, Rosanna Conte, Tonino Picula, Maria Grapini, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Emmanouil Fragkos, Biljana Borzan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Margarita de la Pisa Carrión, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski 

B9-0127/2020

Návrh usnesení Evropského parlamentu o Evropském dni optimismu

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 143 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že optimismus je měřitelnou ekonomickou kategorií, která má přímý dopad na obecnou hospodářskou činnost; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že deprese a úzkostné poruchy stojí celosvětové hospodářství každý rok jednu miliardu USD;

B. vzhledem k tomu, že podle výzkumu prováděného WHO se deprese do roku 2030 stane nejrozšířenějším onemocněním na světě; vzhledem k tomu, že počet osob s depresemi a úzkostnými poruchami každým rokem dramaticky stoupá: zatímco v roce 1990 bylo diagnostikováno 416 milionů případů, v roce 2013 to bylo již 615 milionů případů; vzhledem k tomu, že ze zjištění vyplývá, že optimistické naladění souvisí s nižším kardiovaskulárním rizikem a že prosazování optimismu a snižování pesimismu může mít pozoruhodně velký význam z hlediska preventivní zdravotní péče;

1. vyzývá Komisi, aby vyhlásila 27. květen „Evropským dnem optimismu“, jehož hlavním účelem by měla být propagace optimismu jakožto prostředku, který napomáhá vytvářet příznivější společenské klima, zdravější životní podmínky a celkovou prosperitu a pohodu.


Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0127_CS.html