V únoru vyprší certifikát u 86 tisíc pokladen k elektronické evidenci tržeb (EET), jejímž prostřednictvím stát kontroluje tržby. Pokud podnikatelé neaktualizují certifikát včas, hrozí jim stejné pokuty, jako by tržbu neevidovali vůbec. 

Finanční správa proto doporučuje podnikatelům, aby výměnu certifikátu neodkládali.

„Po expiraci nebo zneplatnění certifikátu není možné certifikát znovu obnovit ani prodloužit, proto se snažíme poskytovat poplatníkům informační servis v pravidelných intervalech a věříme, že tak nebude docházet ke zbytečným komplikacím,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Vygenerovat by si tak měli nový certifikát, protože po vypršení platnosti původního jim nepůjdou zaevidovat tržby a vystavují se sankcím.

Pokud podnikatelé neaktualizují certifikát včas a platba se jim podepíše neplatným certifikátem, nebude evidována správně.

Podnikatelům pak hrozí stejné pokuty, jako by tržbu neevidovali vůbec.

Vydané pokladní certifikáty mají platnost tři roky. Datum ukončení platnosti certifikátu zjistí podnikatelé přímo v aplikaci EET.

V listopadu 2019 skončila platnost zhruba 38 tisíc certifikátů. V prosinci skončila platnost zhruba 10 tisíc certifikátů. (pel)

Výjimka z EET: Malí podnikatelé mohou evidovat tržby off-line pomocí státních účtenek

V Polsku varovali obyvatele před pokladními účtenkami. V Česku vláda účtenky lidem nutí