Národní rozvojový fond startuje. Jeho cílem jsou miliardové investice na výstavbu škol, nemocnic nebo dálnic. Fond má již má první hmatatelné obrysy. Do vznikající Národní investiční rady, která bude hlavním orgánem fondu, zamíří ekonomové, bankéři a investiční experti.

O jejím složení se nyní rozhoduje. Společným cílem odborníků budou masivní investice do rozvoje dopravní infrastruktury, zdravotnictví či bytové výstavby. I přes to, že se tato možnost může zdát na první pohled riskantní, ve skutečnosti jde o investice s velkou přidanou hodnotou – stát zajistí financování klíčových projektů ve veřejném zájmu, a tím podpoří i důležité oblasti ekonomiky. Rozpočet Národního rozvojového fondu (NRF) počítá s miliardami korun.

V první fázi poskytne potřebné finance do fondu čtveřice velkých bank – Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank a ČSOB. „Velká čtyřka“ do fondu vloží 7 miliard korun, do budoucna se připojí i významné společnosti z ostatních odvětví.

Přispěvatelem do společné pokladny bude vedle bank i stát, který podle odborníků zaručí, že veškeré finanční prostředky budou návratné. Jakožto garant fondu si totiž zajistí financování na kapitálovém trhu za velmi výhodných podmínek.

„Jednou z forem jsou například emise dluhopisů s extrémně nízkým výnosem, případně úvěrů od Evropské investiční banky či obdobných institucí,“ uvádí ve své nejnovější analýze společnost Cyrrus.

Další výhodou fondu je, že rozpočet se může navyšovat i v době hospodářského útlumu. Peníze však nebudou v NRF ležet bez povšimnutí. Jeho hlavním cílem je vyhledávat výnosné investice, které budou zároveň splňovat požadavky příznivého dopadu na celou ekonomiku.

„Přestože lze namítnout, že investice s širším ekonomickým dopadem přináší nižší zhodnocení než projekty na čistě komerční bázi, může fond zapojit cizí (dluhový) kapitál a své zhodnocení tak znásobit,“ uvádí analýza firmy Cyrrus.

Prioritou mezi investicemi je výstavba moderní silniční a železniční sítě. Právě infrastruktura je páteří nejenom dopravy, ale i průmyslu. Česko je klíčovým uzlem pro mezinárodní přepravní společnosti. Nová a moderní přepravní síť navíc přiláká další investory, kteří se bez dopravní infrastruktury neobejdou.

Vedle výstavby dálnic, bytů či škol je z pohledu investic zásadní také energetika. Fond by mohl podle společnosti Cyrrus podporovat financování obnovitelných zdrojů, které již nyní představují jeden z pilířů evropské energetiky a jejichž důležitost v následujících letech poroste. Rovněž vodohospodářství nabízí jak dlouhodobý atraktivní růstový potenciál, tak i nepochybný celospolečenský dopad.

Hladký průběh financování a investičního procesu Národního rozvojového fondu zajistí Národní investiční rada. Její tým aktuálně vzniká, už nyní je ale jisté, že se bude skládat většinou z ekonomických a investičních expertů. Radu povede současný viceprezident Evropské investiční banky Vazil Hudák.

„Architektura fondu bude odrážet evropské know-how a moderní investiční standardy i díky poradenství ze strany Evropské investiční banky, a to nejen při zřizování fondu, ale především při nastavení jeho inovativních forem financování,“ uvedl Vazil Hudák v tiskové zprávě ministerstva průmyslu a obchodu.

Národní rozvojový fond se bude řídit pravidly kolektivního investování. Jedná se tak o organizovaný a vysoce profesionální orgán, jehož jediným akcionářem je Českomoravská záruční a rozvojová banka. Fond by měl začít s prvními investicemi již v příštím roce.

Nyní zástupci bank a vlády připravují podklady pro podání žádosti o licenci České národní bance a dolaďují obrysy budoucí investiční strategie fondu. O mechanismech investování či personálním obsazení NRF by mělo být jasno do konce letošního roku. (sfr)