Praha chystá zákaz topení uhlím a uhelnými briketami ve starých kotlích a kamnech.

Praha se chystá od října roku 2020 zakázat topení uhlím, uhelnými briketami a koksem. Omezení, které v metropoli dopadne na stovky domácností, se bude týkat kamen a kotlů spadajících do nejnižších dvou emisních tříd z pěti možných. Návrh městské vyhlášky odsouhlasili radní, musí ho ještě schválit zastupitelstvo.

Kotle emisní třídy jedna a dva se od roku 2014 nesmí prodávat, od září roku 2022 bude jejich provoz zakázán v celé republice.

Pokud návrh schválí zastupitelstvo, dostanou lidé čas na to, aby nevyhovující kotle vyměnili. Do příštího roku mohou také využít tzv. kotlíkové dotace.

Podle informací magistrátu je Praha zasažena nadlimitními hodnotami škodlivin v ovzduší na 69 procentech území. Hlavními látkami, kterým Pražané a jejich zdraví čelí, jsou benzo(a)pyren, oxid dusičitý a drobné prachové částice PM10.

Nejvíce škodlivin má na svědomí doprava, spalování tuhých paliv v domácnostech nicméně produkuje podle magistrátu přes 90 procent emisí benzo(a)pyrenu a situace je nejhorší v místech, kde převažuje lokální vytápění.

A na obzoru je i další omezení. V případě vyhlášení tzv. smogové situace Českým hydrometeorologickým ústavem budou moci domácnosti topit pouze ve zdrojích tepla, které slouží jako hlavní vytápění. Nebude tak možné si třeba zapálit navíc oheň v krbu, a to bez ohledu na použité palivo.

(pel)