Praha si nechává zpracovat plán na snižování hluku v ulicích.

Praha si nechala zpracovat plán na snižování hluku v ulicích metropole. Dokument zpracuje městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR). Hotový má být do konce srpna 2019. Praha za tento plán zaplatí asi 1,8 milionu korun.

O zpracování plánu na snižování hluku rozhodla Rada města.

Praha má problémy s hlukem dlouhodobě a to především s hlukem z automobilové dopravy.

Akční plán na snižování hluku bude vycházet z magistrátní strategické hlukové mapy. V ní je mimo jiné zakresleno, v kterých oblastech jsou problémy s hlukem největší nebo kde je mu vystaveno největší množství lidí.

Plán stanoví, kde by měla být zřízena konkrétní protihluková opatření.

Při snaze snižovat hluk se nejčastěji navrhuje omezení nejvyšší povolené rychlosti, výměna povrchů vozovek za takzvaný tichý asfalt, výsadba zeleně nebo vybudování protihlukových stěn.

V minulosti Praha snižovala kvůli hluku rychlost například na magistrále nebo na Spořilovské. Vyměněny byly povrchy vozovek a podél obou komunikací vznikly v uplynulých letech protihlukové stěny.

V ulici V Holešovičkách zase město zaplatilo výměnu oken domů a rovněž vyměnilo povrch vozovky. (pra)