Autobusové zastávky pražské MHD by mohly být pouze na znamení.

Autobusové zastávky pražské MHD by mohly být pouze na znamení. Takový je nejnovější záměr společnosti Ropid, která organizuje pražskou MHD. Změna by přinesla finanční úspory, zrychlení dopravy nebo zvýšení počtu spojů. Rovněž by se snížil hluk a emise z rozjíždějících se autobusů.

Nevýhodou by bylo například to, že by cestující nemohli dobíhat spoje a nemohli by stát v neprůhledném přístřešku na zastávce.

Zavedení všech zastávek na znamení by podle Ropidu přineslo roční úsporu až pět milionů korun. Každé zastavení a rozjezd autobusu vyjde podle materiálu na jednu korunu.

Zároveň by změna znamenala možnost zvýšit počtu spojů. Řidiči by u prázdné zastávky nezastavovali, a spoje by tak zrychlily. Se stejným počtem vozů a řidičů by se tak zvýšil rozsah provozu.

Problém by neměla změna způsobit přímo v autobusech. Tlačítky stop je vybavena v okolí dveří či plošin pro matky s kočárky a vozíčkáře naprostá většina z nich. Pro výstup by stačilo včas stisknout tlačítko a v případě nástupu pouze stát viditelně na zastávce.

Právě způsob nástupu a výstupu by ale mohl být problém. Jakmile by stál cestující v neprůhledném přístřešku a řidič jej neviděl, nezastavil by a zastávkou projel. Podobné by to bylo s dobíháním autobusu.

Stejně tak by mohlo být problémem pro seniory či matky s kočárky stisknout včas tlačítko ve starším voze, kde jich je nižší počet.

V Praze je 2342 zastávek, z nichž je 1384 na znamení, 933 stálých a u zbylých se režimy střídají.

O celé záležitosti však ještě nebylo rozhodnuto. Podle dokumentu by bylo možné stihnout termín 1. července letošního roku, avšak příprava by se musela výrazně zrychlit.

Pravděpodobnější by proto byl až termín 1. červenec 2020. (sfr)