Praha má nočního starostu. Nebude však chodit v noci po ulicích.

Praha už má svého nočního starostu. Stal se jím Jan Štern. Jeho úkolem má být krocení nočního života a souvisejícího hluku v Praze. Noční starosta však vysvětlil, že nebude chodit v noci po ulicích a vyzývat lidi k tichu. Jeho stylem prý bude analytická činnost a navrhování nových opatření.

Pražští radní schválili složení nové komise pro nočního starostu. V jejím čele bude stát Jan Štern. Zasednou do ní však také představitelé Prahy 1 a městské policie, ale i zástupci nočních podniků a organizátorů kulturních akcí.

Úkolem „noční“ komise bude systematicky a dlouhodobě řešit, jak dostat noční život v Praze do rozumných mezí a zároveň jej kultivovat. Cílem je na jedné straně regulovat negativní dopady na život Pražanů, na straně druhé nepoškodit prosperitu města a jeho obyvatel.

„Jsem rád, že se Praha inspiruje světovými metropolemi a po vzoru například Amsterdamu a Londýna zřizuje komisi pro nočního starostu. Dojde tak k zintenzivnění kulturní výměny a posílení bezpečnosti v ulicích Prahy v noci. Praha je moderní metropolí a aspiruje na to být trendy 24hodinovým městem,” prohlásil primátor Zdeněk Hřib.

„Chci se vyhnout zjednodušující zkratce a zdůrazňuji, že takzvaný noční starosta není funkce jednoho člověka, který bude v noci chodit po ulicích a žádat bavící se lidi, aby se ztišili. Je to tým lidí, který bude zavádět systematická opatření. Nepůjde o rychlou změnu mávnutím kouzelného proutku,“ vysvětlila radní Hana Třeštíková.

Podle ní je cílem změn zachovat pro Pražany možnost jít se večer pobavit, stejně tak jako podporovat prosperitu Prahy, která částečně pochází právě z turismu. Zároveň je ale nutné zajistit Pražanům možnost pohodlně a bezpečně se pohybovat v nočních hodinách po Praze nebo se v klidu vyspat.

„Styl mé práce je analyzovat problémy nočního života, zformulovat je a navrhnout opatření, která pomůžou negativní jevy řešit. Zároveň chci být mediátorem mezi jednotlivými aktéry nočního života a být schopný je přivést k jednomu stolu tak, aby se problémy řešily na komplexnější úrovni. Není to o tom, že bych chodil po ulici a lidem po desáté hodině říkal, ať jsou zticha. To doufám, že po mně nikdo neočekává,“ uvedl noční starosta Jan Štern v rozhovoru pro Aktuálně.

„Noční starosta je institut, který v různých formách funguje v mnoha městech po Evropě. A Praha se svým pulzujícím nočním životem a čilým turistickým ruchem systematické řešení potřebuje. Podle oficiálních statistik u nás turisté každý rok stráví stejně nocí jako například v Barceloně – přes 18 milionů,“ podotkl Štern.

„Chci zdůraznit, že na prvním místě vždy musí být zájem těch, kdo ve městě žijí, bydlí a pracují. Budeme se určitě inspirovat v západoevropských metropolích jako je třeba Amsterdam,“ dodal.

Mezi první kroky nové komise bude patřit snaha o zvýšení přítomnosti strážníků v nejhorších místech, kde Pražané nemohou pořádně spát.

„Povedeme jednání s městskou policií o tom, jaké jsou v tomto ohledu možnosti zlepšení situace především v Dlouhé ulici, která je z hlediska rušení nočního klidu dlouhodobě nejproblematičtější částí Prahy,” objasnil Štern.

Dalším opatřením, které by mělo v dohledné době vzniknout, je vyhláška, jež městským částem umožní stanovovat zavírací doby podniků ve vybraných lokalitách na jejich území. V tuto chvíli probíhá s městskými částmi připomínkové řízení.

„Určitě nehodláme zavést policejní hodinu v deset večer. Není však možné, aby v ulicích, kde bydlí Pražané, běžel non-stop provoz bez omezení. Lidé se potřebují vyspat – to je základní právo každého, kdo ve městě žije,“ zdůrazňuje Pavel Čižinský, starosta Prahy 1.

Město chce hledat dlouhodobá řešení. Jedním z nich je postupný přirozený přesun podniků s dlouhou provozní dobou z míst, kde bydlí Pražané, do částí města, kde se jejich dopad omezí na minimum. Řešením tak mohou být například některé brownfieldy a další pozemky patřící hlavnímu městu.

Komise také rozběhne systematickou komunikaci se zástupci nočních podniků a provozovatelů velkých kulturních akcí. Cílem je kromě jiného posílit jejich seberegulaci. Podle Rady hl. m. Prahy by provozovatelé měli více investovat do personálu – jednak tišit hosty postávající venku, jednak rozumně regulovat nalévání alkoholu těm, kdo jsou již evidentně na hraně zvladatelnosti.

Dlouhodobým cílem je podle Třeštíkové posunout image hlavního města. Je prý nutné měnit prostředí tak, aby se přirozeným způsobem snižoval počet turistů přijíždějících za alkoholem a zvyšoval počet těch, kteří přijíždějí za památkami, kulturou či dalšími zajímavostmi.

V komisi Rady hl. m. Prahy pro nočního starostu zasedne kromě Jana Šterna také radní Prahy 1 David Skála, ředitel městské policie Eduard Šuster, kurátor pražských náplavek Jiří Sulženko a dramaturg MeetFactory Michal Brenner. Mezi další členy patří výkonný ředitel festivalové asociace Festas Marek Vohralík, manažer Roxy Jaroslav Stanko, ředitel magistrátního odboru kultury a cestovního ruchu František Cipro a zástupkyně Pirátské strany, podnikatelka Magdalena Valdmanová. (red)